• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ars Vita
    KRS 0000064174

Misja
Głównym celem fundacji jest finansowanie przedsięwzięć związanych z promocją zdrowego stylu życia,profilaktyką i terapią uzależnień szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 1. Promocja zdrowego stylu życia realizowana jest m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie zajęć,szkoleń,seminariów wśród dzieci i młodzieży nt zdrowego stylu życia oraz przyjaznego środowiska naturalnego, - Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - Udzielanie pomocy materialnej placówkom promującym zdrowy styl życia i przyjazne środowisko naturalne. 2.Profilaktyka i terapia uzależnień realizowana m.in. przez: - Prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowo-Terapeutycznego "MOST", - Prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, -współpraca z ośrodkami,placówkami i organizacjami prowadzącymi profilaktykę i terapię uzależnień,-udzielanie pomocy psychologicznej,pedagogicznej, terapeutycznej,prawnej oraz materialnej dzieciom i młodzieży uzależnionej i ich rodzinom.

Prowadzone działania
Fundacja ARS VITA prowadzi działania w zakresie ochrony zdrowia i edukacji w temacie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki i terapii uzależnień szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 1.Fundacja prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny "MOST",
2.Ośrodek "MOST" prowadzi Młodzieżowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin poprzez udzielanie pomocy: psychologicznej, pedagogicznej,terapeutycznej i prawnej,
3.Fudacja organizuje i prowadzi obozy i biwaki szkoleniowo- profilaktyczne oraz promujące przyjazne środowisko naturalne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
4.Fundacja prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pracowników administracji, liderów młodzieżowych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
5. Fundacja obsługuje miejskie i powiatowe programy profilaktycze,
6. Fudacja współpracuje z ośrodkami,placówkami i organizacjami prowadzącymi profilaktykę i terapię uzależnień,
6. Fundacja niesie pomoc charytatywną dzieciom i młodzieży uzależnionej i ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.