• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1
    KRS 0000064187

Misja
- wspieranie intelektualnego, psychicznego, fizycznego i duchowego rozwoju ucznia
- organizowanie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju ucznia dążącego do prawdy, dobra i piękna
- integracja grupy i inicjowanie różnorodnych form współpracy
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i życzliwości wobec innych
- umiejętność porozumiewania się z innymi
- rozwijanie zamiłowań i zainteresowań
- wprowadzanie w świat sztuki i kultury
- ukazywanie drogi rozpoznawania samego siebie i rozumienia otaczającego świata
- integracja wychowania i nauczania

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.