• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dla Zdrowia Dzieci" im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
    KRS 0000064255

Misja:
Stworzenie optymalnych warunków udzielania pomocy medycznej "małym pacjentom" oddziałów pediatrycznych we Wrocławiu.

Prowadzone działania:
- Opieka zdrowotna na rzecz dzieci
- Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów dziecięcych
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
- Szkolenie personelu medycznego celem poprawy jakości opieki nad dziećmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.