• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy i Promocji "Pro Musica"
    KRS 0000064286

Celami Fundacji są:
- Zaopatrzenie uczniów w wysokiej klasy instrumenty muzyczne, akcesoria i nuty.
- Umożliwienie uczniom korzystania z kursów muzycznych, uczestnictwa w konkursach, festiwalach itp.
- Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji mistrzowskich.
- Szeroka promocja uczniów w kraju i poza granicami.
- Pomoc stypendialna dla najzdolniejszych uczniów.
- Możliwość wymiany doświadczeń między placówkami dydaktycznymi.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- Organizację i współorganizację festiwali i konkursów z dziedziny kultury i sztuki o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
- Przyznawanie stypendiów i nagród osobom utalentowanym muzycznie.
- Dofinansowywanie zakupów instrumentów dla wybitnie zdolnych dzieci i młodzieży.
- Organizację kursów muzycznych, konferencji, seminariów i warsztatów z dziedziny kultury i sztuki.

Prowadzone działania:
Organizacja III Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzyki Skrzypcowej im. Ireny Dubiskiej w Łodzi w dniach 29.03 - 01.04 2006 r. W konkursie wezmą udział skrzypkowie w dwóch grupach wiekowych (do 16 i do 19 roku życia) - uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski.

Więcej informacji na stronie: www.dubiska.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.