• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
    KRS 0000064325

Misja
Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w Radomsku i okolicy.
Udzielanie pomocy niezamożnej, uzdolnionej artystycznie młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów.
Organizacja imprez kulturalnych

Prowadzone działania
Wyszukiwanie twórców działających na terenie Radomska i okolic. Prezentowanie ich na łamach "Gazety Radomszczańskiej", organizowanie im wystaw, koncertów itp. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną utworzenie grupy literackiej "Ponad". Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Towarzystwu Śpiewaczemu im. S. Moniuszki. Wyszukiwanie uzdolnionej, niezamożnej młodzieży i przyznawanie jej stypendiów, organizowanie wystaw i koncertów. Wydawanie broszur i publikacji książkowych, związanych z historią i kulturą Radomska i okolic. Organizowanie imprez kulturalnych. Realizowanie programów edukacyjnych dla młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.