• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Klub Sportowy Potok
    KRS 0000064427

Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki (zawody, rozgrywki, wycieczki, obozy) dla wszystkich grup społecznych.
Wspieranie więzi międzypokoleniowych poprzez organizację zajęć edukacyjno - wychowawczych dla różnych grup wiekowych (klub seniora świetlica środowiskowa spotkania integracyjne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.