• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Janusza Korczaka
    KRS 0000064503

Misja
Fundacja im. Janusza Korczaka powstała, by uzdolnione dzieci z Podkarpacia miały szansę rozwijać swe talenty, zdobywać wiedzę i umiejętności. Nie chcemy, by o poziomie wykształcenia dzieci i młodzieży decydowały miejsce zamieszkania i status materialny ich rodziców, lecz faktycznie posiadane zdolności. Fundując stypendia uzdolnionym uczniom i studentom pochodzącym z małych ośrodków, współpracując z realizującymi ambitne przedsięwzięcia placówkami oświatowymi pragniemy wyrównywać szanse, stwarzać równe warunki startu w dorosłe życie.

(na podstawie strony internetowej fundacji: www.fundacjakorczaka.pl)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.