• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień"
    KRS 0000064525

Misja
Udzielanie pomocy ludziom starszym, niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy socjalnej. Prezentowanie wobec władz i społeczeństwa poglądów na istotne kwestie związane z opieką społeczną oraz socjalną.

Prowadzone działania
Współudział w realizacji budowy Domu Opieki Społecznej "Złota Jesień" oraz dziennego domu opieki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.