• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pracownicza PRO-EKO
    KRS 0000064561

Celami Fundacji jest niesienie pomocy pracownikom Elektrowni Łaziska, ich rodzinom, rencistom, emerytom Elektrowni Łaziska oraz Społeczeństwu Ziemi Śląskiej, organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i ich rozwoju, szczególnie w zakresie:
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej
- pomocy dla dzieci pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- wypoczynku, sportu i rekreacji
- ochrony środowiska
- działalności oświatowej
- działalności kulturalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.