• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000064664

Organizacja działa głównie na terenie powiatu rawickiego, chociaż mamy członków z sąsiednich powiatów. Prowadzimy m.in. działalności w zakresie poradnictwa specjalistycznego, imprez integracyjno-sportowych takich jak: wycieczki, festyny, spotkania integracyjne oraz szkolenia wolontariuszy.
Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie naszym największym zadaniem są WTZ, które otworzyliśmy 6.12.2004 r. Na ten cel otrzymaliśmy budynek o powierzchni 900 mkw., którego koszty adaptacji wyniosły 850 000 zł.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.