• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu
    KRS 0000064668

Prowadzone działania
Organizacja konferencji naukowych, odczytów, konkursów na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii z obszaru dolnosląskiego, olimpiad ekonomicznych, wydawanie Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.