• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dać Pomoc"
    KRS 0000064865

Misja
Pobudzenie aktywności społeczeństwa w celu organizowania pomocy najbardziej potrzebującym. Wyszukiwanie osób, którym pomoc jest niezbędna. Podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Środowiskową w Kościanie dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczo - rozwojowymi. Wspiera działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie poprzez pozyskiwanie środków finansowych na dowóz dzieci i młodzież z wielu gmin powiatów kościańskiego, grodziskiego i leszczyńskiego. Prowadzi poradnictwo psycho - pedagogiczne i logopedyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.