• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych
    KRS 0000064927

Głównym celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży oraz ich uspołecznianie poprzez różne formy aktywności artystycznej.

Stowarzyszenie prowadzi edukację artystyczną w dziedzinach: malarstwo, grafika, ceramika, szkło artystyczne, w programie jak również m.in.: poezja, zwiedzanie galerii wystaw artystycznych, muzeów, spotkania z twórcami, plenery plastyczne.
W programie udział biorą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 roku życia z różnych grup społecznych, promując dziecko przez sztukę.

Realizacja projektu Wrocławskiej Galerii Młodych obejmuje:
- pracę z dziećmi w różnych technikach plastycznych (m. in. malarstwo, grafika, ceramika, szkło artystyczne) oraz wychowanie literackie i umuzykalnienie,
- uczestnictwo dzieci w kulturze plastycznej (galerie, muzea),
- werbalne przekazywanie wiedzy plastycznej (rozmowy o sztuce, przekazywanie wiadomości o technikach plastycznych, spotkania z twórcami, historykami sztuki, współpraca z muzeami, ASP),
- akcje plastyczne dzieci na rzecz swojego podwórka, osiedla, miasta (w tym happeningi, festyny),
- szeroką promocje twórczości dziecięcej (wystawy, druk prac w formie kalendarzy, kartek świątecznych, książek z wierszami i ilustracjami autorstwa dzieci, media),
- profilaktykę zdrowotną w celu zapobiegania patologiom społecznym (podczas prowadzenia świetlic środowiskowych),
- współpracę Stowarzyszenia z licznymi instytucjami w celu doskonalenia warsztatu oraz dorobku twórczego dzieci,
- współpracę z rodzicami podopiecznych, szkołami, osiedlami oraz władzami Miasta.
Szczególną opieką pedagogiczną i artystyczną Stowarzyszenie obejmuje dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.