• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Dializowanych
    KRS 0000065180

Misja:
Wyposażenie Ośrodka Dializ w niezbędny sprzęt. Prowadzenie działalności profilaktycznej i rehabilitacji osób dializowanych. Niesienie pomocy chorym po przeszczepach nerek. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej dializowanym będącym w trudnych sytuacjach. Inspirowanie i propagowanie działań społecznych na rzecz Fundacji.

Prowadzone działania:
Wykupienie posiłków dla chorych dializowanych. Zakupienie niezbędnych środków leczniczych i opatrunkowych. Udzielanie zapomóg pacjentom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.