• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki
    KRS 0000065395

Misja
Celem działalności Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki jest popularyzacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, a przede wszystkim popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki realizuje projekty edukacyjne, informacyjne i artystyczne. Partnerami tych działań są środowiska nauki, polityki, kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, zakłady pracy oraz młodzież i dzieci. W niektórych przypadkach fundacja występuje jako organizator główny, w niektórych jako współorganizator. Inne imprezy wspiera tylko merytorycznie, a jeszcze inne - tylko finansowo; w miarę posiadanych środków. Popiera i wspomaga wydawanie książek oraz innych wydawnictw związanych z celami Fundacji. Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki nie działa w celach zarobkowych - prowadzi działalność nieodpłatną.

Prowadzone działania
- ochrona dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Śląska: realizacja pomnika BRAMA na cmentarzu ewangelickim i pomnika KOLUMNA na miejscu Synagogi, ochrona i rewaloryzacja zabytków, budowa ”archiwum wielokulturowości”;
-wspomaganie indywidualnych artystów poprzez: wydawanie książek, płyt, realizację wystaw i spektakli;
- wykłady edukacyjne: ”filozofia”, ”autorytety”, ”rozmowy polsko-polskie”;
-trzy coroczne imprezy: ”dzień kultury ulicznej”, ”dzień kultury żydowskiej”, piknik dla dzieci 1 czerwca

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.