• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"
    KRS 0000065400

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest demokratyzacja życia społecznego i wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych oraz pomoc i ochrona ludzi zagrożonych marginalizacją w życiu społecznym, ze szczególnym naciskiem na dobro osób najmłodszych i najbardziej bezradnych.

Prowadzone działania:
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Dzieciaka";
Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery KAZIK;
Świetlico-Klub dla niesłyszących;
Warsztaty Terapii Zajęciowej;
Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Adam`s Family.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.