• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    KRS 0000066092

Misja
Szeroko pojęta działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w zakresie terapii, rehabilitacji, działań przeciw społecznemu wykluczeniu.

Prowadzone działania
Partner, organizacja imprez o charakterze miejskim oraz szerszym (nawet międzynarodowym).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.