• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej
    KRS 0000066589

Misja:
Wspólne z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczenie terenu swego działania (obszar m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Wesoła i Rembertów).
Główne zadania to działalność przeciwpożarowa, ale także obejmuje samodzielne lub wspólne z Państwową Strażą Pożarną zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, wypadków drogowych i innych wydarzeń, zagrażających ludzkiemu życiu i mieniu.
Statutowa działalność kulturalna i sportowa, mająca na celu ukierunkowanie zwłaszcza młodzieży w stronę działań wspólnych, służących dobru ogółu.

Prowadzone działania:
Prowadzenie akcji ratowniczych, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje techniczne i medyczne wolontariuszy.
Zajęcia edukacyjne dla młodzieży przeprowadzane w szkołach mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.