• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
    KRS 0000066650

Misja:
1. Integracja środowisk związanych z hiperbarią.
2. Rozwijanie wiedzy i podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych prawników medycznych i technicznych związanych z nurkowaniem.
3. Propagowanie wiedzy i osiągnięć medycznych techniki hiperbarycznej w Polsce i poza granicami kraju.
4. Dostarcznie bieżących informacji naukowych mających na celu ochronę zdrowia i życia nurkujących.
5. Upowszechnianie wiedzy i osiagnięć naukowych w dziedzinie medycyny i techniki hiperbarycznej.
6. Promaocja polskich osiągnięć poza granicami kraju.

Prowadzone działania:
1. Organizacja zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych.
2. Organizowanie doskonalenia pracowników.
3. Organizowanie konkursów na prace naukowe z zakresu nurkowania i hiperbarię.
4. Prowadzenie działalności naukowej popularnonaukowej i wydawniczej.
5. Prowadzenie szkoleń dla lekarzy, techników, nurków i wszystkich osób i organizacji zainteresowanych zagadnieniem nurkowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.