• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Bratek"
    KRS 0000066678

Misja
1. Współudział w opracowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2. Wielokierunkowa pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie ze środowisk ubogich i ich rodzin na rzecz pełnej integracji.

Prowadzone działania
1. Wypracowanie stanowiska do niespójnych i niestabilnych zamierzeń rządu, dotyczących osób niepełnosprawnych w Polsce, przy współpracy członków Wielkopolskiej Społecznej Rady Programowej ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Zacieśnianie współpracy z samorządami wszystkich służb w rejonie Wielkopolski.
3. Sfinansowanie prac związanych z przystąpieniem do budowy Poznańskiego Milenijnego Centrum Rehabilitacyjnego, w którym funkcjonować będzie np. Regionalne Centrum Badawczo - Informacyjne, przedszkole im. Marii Montesson, ZAZ, WTZ z zapleczem noclegowym na czasowy lub stały pobyt, centrum szkoleniowo - rehabilitacyjne, nowoczesne zaplecze służące rehabilitacji w możliwie pełnym wymiarze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.