• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
    KRS 0000066835

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 powstało 30 stycznia 1989 roku, w odpowiedzi na potrzeby społeczne i oczekiwania żyjących wówczas powstańców wielkopolskich.

Pomnik powstańców wielkopolskich Najważniejszy cele wpisany w Statut Towarzystwa to:
- krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w wyniku którego do Macierzy powróciły ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego
- popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców.

Cele te są realizowane między innymi poprzez:
- organizowanie odczytów i prelekcji upowszechniających dzieje powstania i sylwetki jego uczestników, zwłaszcza w szkołach oraz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a także w muzeach okręgowych, regionalnych,
- inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej (Towarzystwo jest wydawcą kilku książek i rocznika oświatowo-historycznego „Wielkopolski Powstaniec”; współdziała w tym zakresie również z mass mediami),
- organizowanie konkursów, wystaw i innych imprez poświeconych Powstaniu Wielkopolskiemu,
- współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej w organizowaniu uroczystości rocznicowych, w sprawowaniu opieki nad weteranami Powstania Wielkopolskiego i miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego,
- wspieranie wychowawczej działalności szkół i jednostek harcerskich oraz innych instytucji noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego,
- dokumentowanie historii Powstania Wielkopolskiego (pozyskiwanie dokumentów, fotografii i pamiątek związanych z powstaniem), we współpracy w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.