• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "17-tka"
    KRS 0000067168

Misja:
Pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologii społecznej: uzależnieniom, wykroczeniom przeciwko normom społecznym, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu

Prowadzone działania:
Od 1 czerwca 2002 Stowarzyszenie prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego W Rybniku - Boguszowicach z siedzibami w budynku Gimnazjum nr 5 (ul. Żurawia 7) oraz w Dzielnicowym Domu Kultury (Plac Pokoju 1). Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad setka dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat. Dzieci przebywają w placówce codziennie w godz. 13 - 19. Uzyskują pomoc wychowawczą, dodatkowy posiłek, odzież, przybory szkolne, podręczniki. Oprócz zatrudnionych 5 wychowawców, w Placówce pracuje również pielęgniarka. Praca wychowawcza wspierana jest przez ośmiu wolontariuszy, wśród nich są nauczyciele udzielający dzieciom pomocy w nauce. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Pomocy Dzieciom Rybnika - Boguszowic działającą przy Parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Boguszowicach.

Od grudnia 2007 roku realizujemy program pedagogiki ulicy (we współpracy z Fundacją Wspólna Droga).
Od stycznia 2008 prowadzimy Lokalne Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej.
Od grudnia 2008 roku koordynujemy działania zespołów interdyscyplinarnych ds. rodziny.
Od września 2009 roku prowadzimy Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Maszkeciarnia".
Od 1 czerwca 2010 realizujemy program aktywizacji zawodowej młodzieży z terenu Rybnika Boguszowic Osiedla "Mission Possible".
Od 6 grudnia 2010 prowadzimy profesjonalne i... DARMOWE studio nagrań dla młodzieży z Rybnika i okolicznych miast i miejscowości.

www.mission-possible.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.