• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
    KRS 0000067177

W związku z zaistniałymi zmianami Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
- wsparcie dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów (tymczasowe kierowanie osób do ośrodków prowadzonych przez Siostry Albertynki),
- zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia (raz na dwa tygodnie po 1,5 godziny w Krakowie przy ul. Wjazdowej 2b),
- aktywizacja artystyczna (przygotowania do wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralnego),
- wyjazdy na zgrupowania i obozy (przygotowanie i organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób z upośledzeniem: najbliższy odbędzie się w czerwcu 2011 r.),
- opieka duszpasterska (spotkania, spowiedź i msza św.)
- współpraca z Siostrami Albertynkami celem szybkiego uruchomienia Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.