• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
    KRS 0000067372

Nasz cel:
Promocja miasta i pięknej Ziemi Przemyskiej oraz jej wybitnych osobowości.

Nasze zadanie:
Integracja mieszkańców w działalności na rzecz miasta i regionu.

Nasz obowiązek:
Pozyskiwanie nowych członków i sympatyków.

Prowadzone działania:
1. Organizacja Plebiscytu "Przemyślanin Roku".
2. Organizacja Zjazdów Przemyślan.
3. Prowadzenie "Przemyskiego Centrum Wolontariatu".
4. Promocja znanych osobowości - Przemyślan, poprzez organizację wystaw, koncertów, spotkań i salonów sukcesu.
5. Opieka nad miejscami historycznymi i pamięci narodowej.
6. Kwestowanie na rzecz renowacji grobowców i nagrobków w zabytkowej części przemyskich cmentarzy.
7. Renowacja nagrobków i grobowców obrońców Przemyśla, powstańców, zasłużonych dla miasta obywateli oraz członków Towarzystwa.
8. Realizacja projektów przy współudziale młodzieży szkół średnich i wyższych oraz innych stowarzyszeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.