• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości "Odnowa"
    KRS 0000067677

Misja
Resocjalizowanie osób uzależnionych od alkoholu.

Prowadzone działania
Współpraca z zakładami pracy, szkołami i oddziałami odwykowymi. Prowadzenie telefonu informacyjnego w zakresie problemów alkoholowych. Organizowanie zajęć świetlicowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych. Prowadzenie kół zainteresowań oraz grup AA i DDA. Przygotowanie bezpłatnego kursu nauki języka angielskiego. Organizowanie imprez okolicznościowych. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.