• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "Krąg"
    KRS 0000067726

Misja
Działalność "Kręgu" od początku odpowiada na pojawiające się problemy mieszkańców miasta i ma duży wpływ na realizację wspólnych interesów społeczności lokalnej. Wszystkie podejmowane zadania służą integracji ludzi i instytucji, jako priorytet zawsze stawiając dobro człowieka potrzebującego.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
- organizację akcji społecznych,
- przeprowadzanie okolicznościowych festynów charytatywnych,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta,
- prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych,
- prowadzenie mieszkań chronionych,
- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.