• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych - Okręg Opolski
    KRS 0000067813

Podstawowym zadaniem Polskiego Związku Niewidomych jest pomoc jego członkom w procesie rehabilitacji społecznej, psychicznej, leczniczej i zawodowej.

Okręg Opolski PZN:
- prowadzi nabór na kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy,
- pośredniczy w ubieganiu się o psa przewodnika,
- prowadzi poradnictwo rehabilitacyjne dla niewidomych i słabowidzących dorosłych,
- prowadzi poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i ich opiekunów oraz nauczycieli szkół masowych,
- zajmuje się organizacją imprez integracyjnych, kulturalno-oświatowych oraz turystyczno-sportowych,
- prowadzi punkt biblioteczny książki mówionej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.