• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
    KRS 0000067813

Praca na rzecz środowiska oraz wyznaczanie standardów funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w Polsce. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji: osobom niewidomym na temat rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt oraz rozwiązywanie różnych problemów życiowych; rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowywania oraz kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących. Szkolenie nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz instruktorów rehabilitacji i innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i na ich rzecz. Organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu nauki brajla, usprawnienia widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera. Zaopatrywanie w czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym i na nośnikach elektronicznych oraz książki mówione. Rozwijanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzeni zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych. 


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.