• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
    KRS 0000068091

Celem działania Towarzystwa jest:
1) podkreślanie unikatowego charakteru Fary,
2) popularyzacja znaczenia religijnego Fary jako pierwszego kościoła miasta Poznania, a także podkreślanie znaczenia Fary w historii miasta i kraju,
3) promowanie badań historycznych i architektonicznych Fary przez organizację sympozjów naukowych i publikacje związane z obiektem i historią zabytku,
4) pielęgnowanie tradycji Fary,
5) prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie Fary w środkach społecznego przekazu.

Towarzystwo cele swoje osiągać będzie poprzez:
1) popularyzację wiedzy o Farze,
2) inicjowanie badań naukowych, organizowanie wystaw, koncertów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, itp.
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) stałe zdobywanie przez działalność finansową i gospodarczą środków na zabezpieczenie funduszy dla przeprowadzanych remontów i renowacji, oraz konserwacji zabytków ruchomych i budynków.

Prowadzone działania:
W latach 2005-2008 przy wsparciu TPPF zrealizowany został remont generalny wnętrza świątyni farnej pt. "Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski - kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wielkim przedsięwzięciem było także doprowadzenie do odrestaurowania zabytkowych farnych organów Ladegasta przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Obecnie Towarzystwo zajmuje się promocją Fary organizując wydarzenia koncertowe, turystyczne, religijne. Każdego roku odbywają się koncerty w ramach cyklu "Staromiejskie Koncerty Organowe", "Muzy Kapitularza", "W łagodnym powiewie", "Ladegast po zmroku", "Koncerty Farne" i wiele innych imprez okazjonalnych. Na organizację wydarzeń kulturalnych TPPF uzyskuje dotacje Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dzięki czemu wstęp na wszystkie organizowane wydarzenia jest bezpłatny. Każdego roku odbywa się także lipcowy festyn farny WARKOCZ MAGDALENY. Program imprezy jest bardzo bogaty: współpracują z nami ośrodki kultury z zaprzyjaźnionych gmin, które prezentują swój dorobek artystyczny. Stałym punktem programu są tradycyjne "farne" konkursy na najdłuższy warkocz i zadęcie w piszczałkę organową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.