• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pro-Lege" w Opolu
    KRS 0000068305

Misja:
Ograniczanie i zapobieganie przestępczości.
Podnoszenie świadomości wiktymologicznej oraz rozbudzanie świadomości prawnej społeczeństwa.
Poprawa bezpieczeństwa obywateli.
Dążenie do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw.

Prowadzone działania:
Działania edukacyjne (bezpłatne wydawnictwa) w tym m.in.:
"Bezpieczny Przedszkolak", "Pierwszaki", "DZIEWIĄTKA". To książeczki skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym których celem jest przybliżenie wiedzy dzieciom o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania oraz umożliwienie rodzicom kształtowania i modelowania właściwych postaw i nawyków u dzieci.
"Bezpieczny Rowerzysta" to akcja profilaktyczna skierowana do uczniów IV klas szkoły podstawowej, której celem jest przygotowanie ich do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, przybliżenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym.
Wymienione wydawnictwa informują młodych ludzi o zagrożeniach na ulicy, w drodze do szkoły, w domu, na placu zabaw, wskazując sposoby ich unikania oraz sposoby postępowania w sytuacji realnego zagrożenia.
Dla dorosłych ulotki o zagrożeniach lokalnych i ulotki informujące o sposobie pomocy bezdomnym.
Konkursy i imprezy sportowo-rekreacyjne poświęcone bezpieczeństwu w tym m.in.:
-"Policja Dzieciom" impreza sportowa organizowana dla mieszkańców Nysy i powiatu nyskiego, której celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pod opieką pedagogów, sportowców, trenerów piłki nożnej, wskazanie alternatywnych zachowań zmierzających do ograniczenia patologii społecznych, a szczególnie alkoholizmu, narkomanii oraz nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży.
-"Turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów" to impreza sportowa dla mieszkańców Opola, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wskazanie alternatywnych zachowań zmierzających do ograniczenia patologii społecznych.
- Konkurs na scenariusz i realizację małych form teatralno-filmowych pn. "Chcę żyć bezpieczniej" przeznaczony dla gimnazjalistów, którego celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy rówieśników, przemoc szkolną, problemy uzależnieniowe.
Zakup sprzętu umożliwiającego ograniczenie przestępczości i rozwój profilaktyki kryminalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.