• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia w Rzeszowie
    KRS 0000068416

Misja
Współpraca ze społecznościa lokalną, wydawnicwto opisywanie dziejów Staromieścia

Prowadzone działania
Współpraca z Radą Osiedla Staromieścia
Udział w organizacj imprez dla społeczność l=okalnej
Festyny dla ludności
Wydawnoictwo:
Zeszyt I Staromiejskei Kapliczki, Krzyże i Fgiugury,
Zeszyt II Śladami Jana robaka ze Staromieścia
Zeszyut III Armia Krajowa w Staromieściu
Zeszyt IV Staromiejskie Wesele.
W przygotowaniu ą dwa następne

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.