• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie
    KRS 0000068516

Misja
1. Pomoc w organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
2. Pomoc w organizowaniu wycieczek krajoznawczych, poznawaniu kraju.
3. Organizowanie spotkań kulturalnych i wypoczynkowych.

Prowadzone działania
1. Co roku organizowane są obozy rehabilitacyjne (góry - morze).
2. Wycieczki po kraju tygodniowe.
3. Wyjazdy na imprezy kulturalne.
4. Organizowanie rozgrywek sportowych, meczy.
5. Wyjazd do Wiednia, Rzymu i Asyżu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.