• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Na Rzecz Nauki i Edukacji - Talenty"
    KRS 0000068639

Prowadzone działania
Fundacja przydziela stypendia dla młodzieży, która przyjeżdża do Polski w celu nauki i nie posiada obywatelstwa polskiego, a jej trudna sytuacja materialna lub życiowa w stosunku do społeczeństwa polskiego uniemożliwia podjęcie nauki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.