• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
    KRS 0000068764

Misja
- działalność w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków
patriotycznych, osobistych i społecznych,
- wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych,
- prace w zakresie tworzenia i pogłębiania i rozszerzania kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej
kultury Śląska,
- podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
- wspieranie działań samorządu terytorialnego.

Prowadzone działania
Klub organizuje zebrania otwarte i dyskusyjne, odczyty, sesje naukowe, imprezy artystyczne, wycieczki, pielgrzymki, rekolekcje, Dni Kultury Chrześcijańskiej, prowadzi bibliotekę i współpracuje z innymi
organizacjami religijnymi i społecznymi. Klub wydaje raz w miesiącu biuletyn KIK "Dlatego".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.