• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka
    KRS 0000068839

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie stowarzyszenienie obejmuje opieką 90 dzieci i młodzieży niepełnosparwnej z powiatu: leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, wschowskiego oraz z m. Leszna i m. Wschowy.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finasowe na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosparwnej oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowo - rekreacyjne, spotkania "Gwiazdkowe" i "Wielkanocne", "Dzień Dziecka", "Andrzejki" oraz różne imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.