• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Paraplegii im. dr Janusza Daaba
    KRS 0000068926

Misja
Poszerzenie medycznych i rehabilitacyjnych funkcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Ślaskich oraz innych ośrodków chirurgicznych regionu Śląska w zakresie specjalistycznej bazy materiałowej dla leczenia i rehabilitacji chorych z obrażeniami rdzenia kręgowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.