• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej
    KRS 0000068984

Prowadzone działania
Zasadniczym celem naszej działalności jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej a w nim wieloprofilowa pomoc skierowana do młodzieży niepełnosprawnej.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, rekreacyjnej oraz rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Świadczenie pomocy prawnej i medycznej.
Tworzenie i rozwijanie kultury i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.