• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Serce"
    KRS 0000069038

Misja
Stowarzyszenie NASZE SERCE zostało powołane do pomocy w rozwoju kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej - głównie w ośrodkach opiekujących się regionem północno-zachodnim Polski.

Prowadzone działania
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu opiekująca się dziećmi z wadami wrodzonymi serca w Polsce północno-zachodniej, liczy 18 łóżek i mieści się w 4 ciasnych salach: 2 sale 4-osobowe to oddział pooperacyjny i 10 łóżek + 2 łóżka to 2 sale Intensywnej Opieki Medycznej. W sumie 18 łóżek na 3 rejony: Wielkopolskę, woj. lubuskie i woj. zachodniopomorskie. Kolejka pacjentów liczy około 70 dzieci, a czas oczekiwania na operację to około pół roku. Klinika prowadzi też szkolenia dla pozostałych ośrodków kardiochirurgii w Polsce w zakresie leczenia wad zastawek przedsionkowo komorowych u dzieci.

Bardziej szczegółowe dane są do uzyskania na stronie www.serce.ipi.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.