• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ostródzkie Towarzystwo "Amazonki"
    KRS 0000069077

Celem Ostródzkiego Towarzystwa "Amazonki" jest niesienie pomocy chorym na chorobę nowotworową raka piersi oraz organizowanie i uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi.Podnoszenie wiedzy wśród społeczeństwa i Amazonek o chorobie nowotworowej raka piersi i nowoczesnych metodach diagnostyki i leczenia.

Realizujemy swoje cele poprzez prowadzenie rehabilitacji ruchowej i psychicznej kobiet z rakiem piersi w różnym stadium choroby.Systematyczna rehabilitacja ułatwia powrót do pełnego życia,oraz zapewnia jego komfort/ praca, rodzina, społeczeństwo/
Rehabilitacja Amazonek - organizowanie warsztatów psychoterapeutycznych co najmniej dwa razy w roku, udział w Ogólnopolskich Spartakiadach Amazonek.i Wojewódzkiej Spartakiadzie.
Rehabilitacja co tygodniowa na sali gimnastycznej oraz na basenie.Spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe.
Prowadzimy działania samopomocowe przez wolontariuszki-ochotniczki.Rozwijamy ruch samopomocowy wśród członkiń.
Dbamy o szkolenie ochotniczek i rozwijanie ruchu samo pomocowego. Prowadzimy szeroką działalność w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród młodzieży szkół ponad podstawowych,w zakładach pracy, oraz kobiet ze środowiska miejskiego i wiejskiego poprzez organizację spotkań,pokazów filmów i organizację konferencji. Działania te prowadzimy wspólnie z WOK w Olsztynie, oraz inspektorem oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie.W ostatnim miesiącu włączyłyśmy się w akcję wsparcia zakupu mammografu i otwarcia Pracowni Mammograficznej w Ostródzie. Podpisaliśmy z innymi Towarzystwami inicjującymi tą akcje Deklaracje Partnerstwa. Opracowujemy i wydajemy materiały edukacyjne i folder o OTA, które otrzymują uczestniczki szkoleń.Bierzemy udział w szkoleniach i spotkaniach krajowych i zagranicznych organizowanych w ramach współpracy z innymi Klubami. Współpracujemy z Federacją Klubów " Amazonki" w Polsce i korzystamy z organizowanych przez nią warsztatów i turnusów rehabilitacyjnych.Organizujemy imprezy integracyjne,wypoczynkowe, zajęcia sportowe i imprezy kulturalne.
Każdego roku w październiku uczestniczymy w Marszach "Różowej wstążeczki" organizowanych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego przez poszczególne Kluby Amazonek. W 2012r uczestniczyłyśmy Powiatowych Targach Organizacji Pozarządowych w czasie, których prezentowałyśmy swój dorobek na stoisku wystawowym.

Motto naszej misji: " Serce ma tylko ten kto ma je dla innych" Christian Fredrich Hebbel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.