• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
    KRS 0000069225

Prowadzimy Muzeum Regionalne TZS. Wydajemy Kwartalnik "Głos Samsonowa".
Organizujemy spotkania autorskie, wystawy, plenery malarskie, uroczystości patriotyczne.
Współpracujemy z zespołem regionalnym Tumlinianki kultywującym tradycję i gwarę ludową
Dokumentujemy bogatą historię Samsonowa i okolic, zbieramy wspomnienia mieszkańców z okresu II wojny światowej.
Sprawujemy pieczę nad zabytkami - uwrażliwiając władze samorządowe i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich stan i jakość prowadzonych prac zabezpieczających.
Występujemy do władz gminy o realizację "Koncepcji Otwartego Muzeum Przemysłu w Samsonowie" (merytoryczna i architektoniczna)
Wydajemy pocztówki, foldery, przewodniki.
Dzięki umowie zawartej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku instytucja ta rozdziela pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy uzyskaną na naszą organizacja z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Promujemy zdrowy styl życia i potrzebę ruchu szczególnie dla osób w wieku emerytalnym (spacery z kijkami "Nordik Walking")

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.