• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Akson"
    KRS 0000069382

Misja:
Prowadzenie terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Szkolenie rodziców osób niepełnosprawnych - wspieranie tych rodzin.
Finansowe i rzeczowe wspieranie osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizujemy spotkania integracyjno-charytatywne o zasięgu powiatowym.
Opracowaliśmy program współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, który będzie wdrażany od 01.09.2005r. Program ten dotyczy powiatu.
Prowadzimy starania w celu nawiązania współpracy z podobnymi jednostkami w krajach Unii Europejskiej.
Organizujemy imprezy o zasięgu regionalnym.
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, na które uczęszcza stała grupa podopiecznych - 35 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.