• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"
    KRS 0000069730

OTOZ Animals prowadzi 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Pod opieką Towarzystwa znajduje się ponad 2 tysiące porzuconych zwierząt. W 2014 roku uratowanych zostało i umieszczonych w nowych domach ponad 5 tysięcy psiaków i prawie 3 tysiące kotów.

 

OTOZ systematycznie przeprowadza interwencje w celu kontroli warunków bytowych zwierząt. W większości przypadków mają one charakter prewencyjno- edukacyjny i przynoszą one pożądany skutek  w postaci warunków, w jakich zwierzę jest utrzymywane. Towarzystwo skupia się nie tylko na bezpośrednich działaniach, lecz walczy również o nowe przepisy dotyczące humanitarnej ochrony zwierząt. OTOZ dąży do poprawy jakości życia bezdomnych zwierząt, które trafiają pod ich skrzydła. Istotne znaczenie dla działalności stowarzyszenia ma Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który interweniuje w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Zwierzęta które trafiają do OTOZ przechodzą czasami prawdziwą metamorfozę w schroniskach. Inspektorzy OTOZ Animals angażują się również w akcje edukacyjne. Organizują wiele spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, podczas których uczą dzieci miłości do zwierząt.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zostało powołane 3 października 2001 roku. Jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym trwałym, niezarobkowym. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedstawiciele Towarzystwa działają w kilkunastu miejscowościach w Polsce: Trójmieście, Bydgoszczy, Ustce, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Wejherowie, Kościerzynie, Lęborku, Oświęcimiu, Wrocławiu, Katowicach.

OTOZ Animals uzyskało w 2005 roku status organizacji pożytku publicznego. Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000069730. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą podarować podopiecznym Towarzystwa 1% swojego podatku, mogą tego dokonać wpisując KRS stowarzyszenia na rocznym zeznaniu PIT.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals stale prowadzi akcje mające na celu polepszenie losu zwierząt. Dla przykładu:

- Organizowane są akcje adopcji bezdomnych psów i kotów. Na stronie stowarzyszenia można znaleźć informacje o wielu zwierzętach, które oczekują na adopcję.

- Prowadzone są działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich. Jeżeli ktoś jest  świadkiem  sytuacji w której zwierzę jest źle traktowane, proszony jest o tel. do inspektorów OTOZ Animals.

- Przeprowadzane są Interwencje w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt. Patrole reagują na zgłoszenia dotyczące okrutnego traktowania tych żywych istot.

Towarzystwo  działa na rzecz wszystkich zwierząt: zarówno tych, które ludzie wybrali na przyjaciół, a mimo to często je zaniedbują, jak i tych programowo wykorzystywanych i zabijanych przez ludzi do celów spożywczych, konsumenckich, rozrywkowych, hobbystycznych, sportowych, edukacyjnych i pseudo edukacyjnych, rehabilitacyjnych, doświadczalnych itp. Nie może być takiego podziału. Wszystkie zwierzęta  podlegają prawom dotyczącym humanitarnej ochrony. Celem stowarzyszenia jest między innymi propagowanie postawy pełnej szacunku wobec innych istot w formie twórczych i pokojowych działań edukacyjno-informacyjnych na ten temat.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.