• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańska Fundacja Oświatowa
    KRS 0000069788

Misja:
Rozwijanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom życia społecznego.

Prowadzone działania:

1. Prowadzenie polskojęzycznych szkół w Gdańsku i Sopocie (licea, gimnazja, szkoły podstawowe) oraz anglojęzycznych szkół (liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej) i przedszkola.

2. Prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Osiek" w Gdańsku.

3. Opracowywanie programów szkolnych.

4. Współpraca zagraniczna:
a)szkoły Fundacji (udział od kilku lat w kilku projektach Socrates-Comenius. Współpraca z: Niemcami, Grecją, Włochami, Łotwą, Sycylia, Francją.
b)Biuro Fundacji:
- od 2004r. własny program edukacyjny "Paderewski", który umożliwia młodzieży z zagranicy pobyt i naukę w prywatnych polskich szkołach. Program ten objął już 20 osób, kilkoro z nich zdało polską maturę i kontynuuje naukę na polskich uczelniach. Obecnie w polskich szkołach przebywa 17 osób;
- od 2004r. projekty finansowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Są to "Szkoła otwarta na świat" - projekt skierowany do nauczycieli szkół ukraińskich, "Jak utworzyć szkołę niepubliczną w Żytomierzu?" (Ukraina), "Szkoła otwarta na świat II. Razem przeciw przemocy" - projekt skierowany do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół ukraińskich, "Szkoła otwarta na świat" - projekt skierowany do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół rosyjskich Obwodu Kaliningradzkiego.
c) opracowanie programu nauczania International School of Gdansk we współpracy z organizacją Nacel Open Door.

5. od 2006r. projekty finansowane przez MSZ RP w ramach programu "Polska Pomoc". Są to: "Rola oświaty niepublicznej w demokratycznym społeczeństwie" - konferencja w Odessie i pobyt studyjny w Polsce, "Razem przeciw agresji" - konferencja w Symferopolu (Ukraina) i pobyt studyjny w Polsce, "Wpływ polityki edukacyjnej samorządów lokalnych na rozwój samorządności szkolnej" -konferencja w Tibilisi (Gruzja) i pobyt studyjny w Polsce

6. Prace badawcze związane z edukacją.

7. Konkursy przedmiotowe.

8. Szkolenia dla nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.