• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Edukacji "Trefl"
    KRS 0000069822

Misja
Integrowanie środowiski osób niepełnosprawnych i osób w pełni zdrowych poprzez zawody i turnieje sportowo-rekreacyjne.

Prowadzone działania
Wyposażenie sali bilardowych w 5 stołów do gry.
Niepełnosprawni zdobtli w 2004 r. Drużynowe Mistrzostwo Polski w POOL Bilard oraz dwa złote i dwa brązowe medal dla osób na wózkach inwalidzkich. W październiku 2005 zawodnik fundacji zaostał międzynarodowym mistrzem Ukrainy osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.