• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej
    KRS 0000070046

Celem Hospicjum jest:
- nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych poprzez zespoły opieki domowej
- udzielanie pomocy rodzinom naszych pacjentów
- jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej
- programuje i realizuje opiekę hospicyjną
- propaguje idee i metody opieki nad chorymi w stanach terminalnych
- organizuje szkolenia, konferencje dla osób zainteresowanych ideą hospicyjną
- współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, Ośrodkami Opieki Społecznej oraz innymi jednostkami rządowymi i samorządowymi
- współpracuje z krajowymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.