• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki
    KRS 0000070049

Misja:
Ochrona rodziny przed zagrożeniami ze strony grup wpływających na jej rozkład.
Szerzenie i popularyzacja problematyki zagrożenia uzależnienia mentalnego.
Działania na rzecz kształtowania postawy odpowiedzialności społeczeństwa za przyszłość młodzieży, przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom szczególnie w środowisku rodzinnym, organizowanie konferencji, prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej o charakterze profilaktycznym.
Pomoc psychologiczna, prawna, światopoglądowa rodzinom, których bliscy znajdują się pod wpływem grupy działającej destrukcyjnie.

Prowadzone działania:
Działania profilaktyczno-edukacyjne w szkołach i ośrodkach wychowawczych dla młodzieży, rodziców, pedagogów, pracowników socjalnych.
Działalność informacyjna: opracowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych.
Telefon zaufania, poradnictwo indywidualne (psycholog, prawnik, katecheta).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.