• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Tak
    KRS 0000070098

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a w szczególności osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzinom.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na każdym etapie życia,
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie,
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Prowadzone działania:
1. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży - w ramach Poradni oprócz indywidualnych konsultacji prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przylesie" i "Krzemień" dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk" dla osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i jednocześnie schorzeniami dodatkowymi ( m.in. autyzm, padaczka, fenyloketonuria, niedowidzenie)
4. Przedszkole Specjalne "Orzeszek" dla dzieci ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi. Pracownicy przedszkola prowadzą szkolenia w całym kraju pt. "Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim"; działalność merytoryczna przedszkola polega na poszukiwaniu nowych form terapii i rehabilitacji tych dzieci; wydane zostały 2 książki opracowane przez pracowników przedszkola: w 1999 roku "Rozwój daje radość - terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim", w 2000 roku "Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego" oraz "Profil osiągnięć ucznia - przewodnik dla nauczycieli i terapeutów".
5. Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna "Zakątek" oraz Społeczne Gimnazjum "Zakątek" dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
6. Portalu Internetowego PION www.pion.pl
7. Agencja Zatrudnienia Wspomaganego Bizon ( Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie)
8. Galeria tak prezentująca sztukę art brut

Dodatkowo prowadzimy zajęcia sportowe we współpracy ze Stowarzyszeniem "Olimpiady Specjalne"; w naszym stowarzyszeniu działają dwa kluby Olimpiad Specjalnych; dzieci i młodzież korzystają z zajęć na basenach oraz uczestniczą w zajęciach tanecznych.
Organizujemy kolonie, rodzinne turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne w Poznaniu i okolicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.