• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Flis Odrzański
    KRS 0000070129

Misja
- kształtowanie świadomości ekologicznej, pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury
- propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich
- wspieranie rozwoju portów żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze
- inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej
- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania sprawami sportów wodnych, turystyki i kultury zdrowotnej

Prowadzone działania
- organizowanie Flisu Odrzańskiego
- działalność edukacyjna i szkoleniowa
- działalność wydawnicza
- organizowanie seminariów i konferencji
- współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie, Ligą Morską
- działania zmierzające do integracji i współpracy transgranicznej miast i wsi nadodrzańskich po stronie polskiej i niemieckiej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.