• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nauki i Wychowania
    KRS 0000070179

Prowadzone działania:
- Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej
- pomoc w przystosowaniu do życia społecznego
- działalność charytatywna
- Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Zakład "Bosko Media" (www.bosko.pl)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.