• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Komitet Dziecka"
    KRS 0000070237

Misja
Pomoc dzieciom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Komitet Dziecka jest ruchem społecznym - bez dotacji. Tworzą go ludzie pasjonaci różnych profesji, nauczyciele, lekarze, prawnicy. Stowarzyszenie wspomagane jest przez wolontariuszy, młodzież szkół średnich i studentów. Działa "Kapituła Dziecięco - młodzieżowa".
Komitet Dziecka jest organizatorem wielkiej imprezy gwiazdkowo - choinkowej dla 1500 dzieci, Komitet działa również na rzecz integracji organizacji pozarządowych.
Działamy na rzecz dzieci z Teatrem Wielkim w Łodzi i województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin i środowisk najbiedniejszych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Jesteśmy inicjatorem powołania medalu "Serce dziecku" przyznawanego corocznie 10-ciu osobom szczególnie wyróżniającym się w pracy na rzecz dzieci (kandydaci do Medalu typowani są przez dzieci a medale przekazuje kapituła dziecięco-młodzieżowa).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.